sv

Anläggning Liljas Gata 6

Arbeten med driftsättning av ny torr- och våtsiktninganläggning pågår vid Liljas Gata 6, Masslogistikcenter (tältet). Driftsättning beräknas vara klar under oktober. Därefter kommer verksamheten att flyttas successivt till Liljas gata för återvinning av förorenade schatkmassor från olka platser inom Norra Djrugårdsstaden.

 
 
/