sv

Fartygsanlöp

Pråmtransport mellan Blaiseholmen och Loudden

Stockholms stad och region Stockhom; Förvaltning utbyggnad tunnelbana (FUT) samverkar för att minska antalet transporter genom Stockholms innerstad. Detta görs man genom att transportera utsprängt berg från tunneln mellan Kungsträdgården och Hammarby kanal. Berget går med en pråm 1-2 ggr dagligen

Transporten sker till Loudden mitt emot kaj 3. En transport sparar ca 80 transporter med tung lastbil genom staden. Totalt kommer ca 600 000 ton i ett första läge att transporteras med pråm fram t o m 2024.

Anvarig för transport mellan Blaiseholmen och Loudden är entreprenör OHLA på uppdrag av FUT

 
 
/