sv

Masslogistikcenter

Återvinning av förorenade schaktmassor reducerar C02 med 80 %

Masslogistikcenter

Framtagande av CE-klassade krossprodukter

Masslogistikcenter

Lokal krossning reducerar CO2 med 90 %

Masslogistikcenter

Sortering av förorenade massor inomhus minskar lokal miljöpåverkan

MLC öppnar för Stockholms stads entreprenader

31 Januari 2024
MLC öppnar öppnar upp under våren 2024 för mottagning av schaktmassor som är förorenade och rena till NDS. Entreprenader ska koppla till stadens arbeten där staden är beställare.

För att öka möjligheter för ökad återvinning av förorenade schaktmassor inom Stockholms stad öppnar vi försiktigt upp MLC för andra projekt inom staden. Vi kommer att behöva prioritera projekt samt är fortfarande under 2024 i en inledande fas i implementering av vår nya anläggning. Ta kontakt med MLC för att få uppgifter huruvida ni kan avlämna material eller ej.

Beskrivningstexter enligt AMA 23 finns nu för MLC
2023-12-19
Beskrivningstexter för Mängdförteckning enligt AMA 23 finns för att på bättre sätt använda MLC ...
Nyttjanderättsavtal klart för MLC
2023-12-19
Ett nyttjanderättsavtal har tagits fram för att kunna ta emot externa kunder inom Stockholms ...
Ny masshanteringsstrategi sjösatt för Storstockholm
2023-10-24
Den 23 oktober sjösattes den nya masshanteringsstrategi för region Stockholm. Handslaget och ceremonin skedde ...

Statistik 2023

Masslogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är en unik satsning. Inget liknande görs eller har gjorts i dagsläget för sortering av förorenade schaktmassor. Vi kommer därför noggrant följa utvecklingen och bedriva forskning kring olika område för att se vilka effekter som genereras.
300 000 ton
Krossade produkter
34 %
Återvinning förorenade schaktmassor
225 000 ton
Total återvinning MLC
250 000 ton
Transport av berg med pråm
90 %
Krossning minskar CO2
 
/