sv

Masslogistikcenter

Återvinning av förorenade schaktmassor reducerar C02 med 80 %

Masslogistikcenter

Framtagande av CE-klassade krossprodukter

Masslogistikcenter

Lokal krossning reducerar CO2 med 90 %

Masslogistikcenter

Sortering av förorenade massor inomhus minskar lokal miljöpåverkan

Ny masshanteringsstrategi sjösatt för Storstockholm

24 Oktober 2023
Den 23 oktober sjösattes den nya
masshanteringsstrategi för region Stockholm. Handslaget och ceremonin skedde på Masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden.

"Det förbrukas stora mängder berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i takt med att Stockholms län utvecklas. Men i stället för att återanvända massorna från projekten bryts nya. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt genererar byggprojekt cirka 16 miljoner ton massor – men de återanvänds i låg utsträckning. I stället körs de iväg, ibland långt bort. Parallellt med det bryts nya massor. Det behövs nya arbetssätt för att i större utsträckning återanvända de massor som redan finns lokalt inom byggprojekten och minska transporterna."

Invigning av Masslogistikcenter 2.0
0000-00-00
Invigning av Masslogisikcenter med ny metod för ökad återvinning.
Lyckad invigning av MLC 12 oktober 2023
0000-00-00
Den 12 oktober 2023 invigdes en nygammal anläggning för sortering av förorenade schaktmassor. Nyheten ...

Statistik 2023

Masslogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är en unik satsning i den svenska byggbranschen. Inget liknande görs eller har gjorts i dagsläget. Vi kommer därför nogrannt följa utvecklingen och bedriva forskning kring olika område för att se vilka effekter som genereras.
300 000 ton
Krossade produkter
34 %
Återvinning förorenade schaktmassor
225 000 ton
Total återvinning MLC
250 000 ton
Transport av berg med pråm
90 %
Krossning minskar CO2
 
/