sv

Välkommen till MLC

Välkommen till MLC

Ny hemsida!

20 November 2020
Nu lanserar vi ny hemsida!
Lorem ipsum
2020-11-10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non diam quis velit pellentesque ...
Nyhet 3
2020-10-22
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non diam quis velit pellentesque ...
Nyhet 2
2020-10-21
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc non diam quis velit pellentesque ...

Statistik oktober 2022

Masslogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är en unik satsning i den svenska byggbranschen. Inget liknande görs eller har gjorts i dagsläget. Vi kommer därför nogrannt följa utvecklingen och bedriva forskning kring olika område för att se vilka effekter som genereras.
278 st
Inleveranser till MLC
45 st
Antal slingbilar från MLC
83,81%
Samlastningseffekt på MLC
59%
Samlastning & lev. inom 8h
91,05%
Leveransprecision MLC slingbil
3,7
Antal kollin/lev till MLC
17,02
Antal kollin/lev från MLC med slingbil
BLABLA

Pågående forskningsprojekt: Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Vi tenderar att förhålla oss till byggprojekt i staden som en tidsbegränsad störning. Tvärtom byggs det ständigt, i den pågående urbaniseringstrenden och förtätningen. Projektet "Störningsfri stad" vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser.

Stockholm stad och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden är en av flera städer som deltar i projektet

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Läs mer om projektet på LIU:s hemsida, klicka på länken nedan.

Bilder: Civik - Smart Construction Logistics
 
/