sv

Fakta & Priser

Krossprodukter 2023  (pdf)

Prislista berkrossprodukter 2023 tillsvidare.

För avhämtning kontakta MLC får att få kundkonto.

 

Prislista sortering 35 % schaktmassor 2023 tillsvidare  (pdf)

Prislista för torrsortering med återvinningsgrad ca 35 %. Sker till stor del under perioden januari till mars.

 

Prislista sortering schaktmassor 80 % 2023 tillsvidare  (pdf)

Prislista för torr- och våtsortering med återviningsgrad ca 75-80 % av förorenade mjuka schaktmassor.

 

Behandlingsklasser BeK1-4 MLC  (pdf)

Behandlingsklasser för klassificering av förorenade schaktmassor inför avlämning för sortering.

 

Nyttjanderättsavtal MLC v1.1  (pdf)

Uppdaterat nyttjanderättsavtal v1.1. Förändringar avser främst "Projektidentifikation med Våg-ID" samt "Rapportering av farligt avfall" dvs anteckningskyldigheten enligt avfallsförordningen.

Nyttjanderättsavtal för att Masslogistikcenter 2.0 avseende:
a. Mottagning av entreprenadberg
b. Försäljning av krossprodukter
c. Mottagning av förorenade schaktmassor för sortering och deponering
d. Mottagning av förorenat vatten i reningsanläggning

 
 
 
/