sv

Information

Beskrivningstexter avseende nyttjande av Masslogisitkcenter v1.35  (pdf)

Här finns hjälptexter för projektspecifikt beskrivningsarbete. Ansvar för användande och sammanvävning med projektspecifika förutsättningar åligger brukaren.. Texterna är formulerade utifrån AMA AF 12 respektive AMA Anläggning 23

 
 
 
/