sv

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområde. Här skapas en miljöstadsdel i världsklass. Med högt ställda miljömål och miljökrav i tidiga skeden genom miljöprogram och handlingsprogram för samtliga byggherrar skapas förutsättningar för att nå en miljöstadsdel i världsklass.

Ett av miljömålen är att minska miljöbelastningen från transporter. Därför har Stockholms stad skapat möjligheter för ett Bygglogistikcentrum för Hjorthagen som är ett av fyra delområden i Norra Djurgårdsstaden. Under en relativt kort period ska en stadsdel växa fram med en bostadsproduktion omkring 500-700 bostäder per år. Byggnationen generera ca 35-40 000 fordonsrörelse per år vilket kan minskas med 15-30% inom arbetsplatsområdet genom samordning och planering av transporterna.

I miljöprogrammet som antogs av Kommunfullmäktige 2010 för Norra Djurgårdsstaden är ett av målen att "Kap 9 – mål 9.2.11 Ett logistikcentrum ska upprättas för hållbara transporter…" Tanken är att minska transportflödet, öka fyllnadsgraden, öka framkomligheten, samdistribution med miljöeffektiva hybridfordon och gemensam avfallshantering.

Mer information om Norra Djurgårdsstaden →

 
 
/