sv

Nyheter

Invigning av Masslogistikcenter 2.0

0 00 0000

   

  Invigning av Masslogisikcenter med ny metod för ökad återvinning.

  Invigning av masslogisitkcenter ska ske den 12 oktober för den nya anäggning för både torr- och våtsortering av schaktmassor. Genom den nya anläggning kan återvinningen öka från idag 30-40 % till över 80 % av förorenade schaktmassor.

   
   
   
  /