sv

Nyheter

MLC öppnar för Stockholms stads entreprenader

31 januari 2024

MLC öppnar öppnar upp under våren 2024 för mottagning av schaktmassor som är förorenade och rena till NDS. Entreprenader ska koppla till stadens arbeten där staden är beställare.

För att öka möjligheter för ökad återvinning av förorenade schaktmassor inom Stockholms stad öppnar vi försiktigt upp MLC för andra projekt inom staden. Vi kommer att behöva prioritera projekt samt är fortfarande under 2024 i en inledande fas i implementer...

Läs mer...

 
 
 
/