sv

Nyheter

Beskrivningstexter enligt AMA 23 finns nu för MLC

19 december 2023

Beskrivningstexter för Mängdförteckning enligt AMA 23 finns för att på bättre sätt använda MLC i entreprenader.

För mer information se fliken Information
 

Nyttjanderättsavtal klart för MLC

19 december 2023

Ett nyttjanderättsavtal har tagits fram för att kunna ta emot externa kunder inom Stockholms stad.

Genom ett nyttjanderättsavtal kan nu externa kunder till Stockholms stads projekt leverera till Masslogistikcenter. Nyttjanderättsavtalet tecknas i samband med kundansökan. För mer information om själva Nyttjanderättsavtalet se under Fakta och Priser.
 
 
 
/