sv

Nyheter

Nyttjanderättsavtal klart för MLC

19 december 2023

Ett nyttjanderättsavtal har tagits fram för att kunna ta emot externa kunder inom Stockholms stad.

Genom ett nyttjanderättsavtal kan nu externa kunder till Stockholms stads projekt leverera till Masslogistikcenter. Nyttjanderättsavtalet tecknas i samband med kundansökan. För mer information om själva Nyttjanderättsavtalet se under Fakta och Priser.

 
 
 
/