sv

Nyheter

Lyckad invigning av MLC 12 oktober 2023

0 00 0000

 

Den 12 oktober 2023 invigdes en nygammal anläggning för sortering av förorenade schaktmassor. Nyheten är främst att återvinningen ökar från 35 % till hela 80 % och minskar deponeringen och transporter med ytterligare 45 %.

Under 2019 startade Masslogistikcenter sin verksamhet i Frihamnen, Norra Djurgårdsstaden. Sedan dess har logistikcentret genomgått en utvecklingsprocess och flera samarbeten har tillkommit. På Masslogistikcenter har 100 procent av allt berg och 35 procent av förorenade schaktmassor hittills återvunnits. Ett stort språng görs under hösten 2023, när vi nu installerar en ny anläggning som ökar återanvändningen av schaktmassor från 35 procent upp till 80 procent.

Genom detta arbetssätt minimerar vi långa transporter med tunga lastbilar och reducerar inköp av material till våra projekt. Den lokala cirkulära masshanteringen gör att vi kan minska klimatavtrycket med upp till 80 procent. Förutom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden använder idag ett delprojekt i Slakthusområdet samt Slussen anläggningen i Frihamnen. Även staden och Region Stockholm samarbetar kring utbyggnaden av tunnelbanan. Stenmaterialet från en av tunnelbanans etapper tas om hand i Norra Djurgårdsstadens Masslogistikcenter.

 

 
 
 
/