sv

Nyheter

Ny masshanteringsstrategi sjösatt för Storstockholm

24 oktober 2023

 

Den 23 oktober sjösattes den nya masshanteringsstrategi för region Stockholm. Handslaget och ceremonin skedde på Masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden.

"Det förbrukas stora mängder berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i takt med att Stockholms län utvecklas. Men i stället för att återanvända massorna från projekten bryts nya. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt hållbart. För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

Varje år används 19 miljoner ton berg- och jordmassor för att bygga bostäder och infrastruktur i Stockholms län. Samtidigt genererar byggprojekt cirka 16 miljoner ton massor – men de återanvänds i låg utsträckning. I stället körs de iväg, ibland långt bort. Parallellt med det bryts nya massor. Det behövs nya arbetssätt för att i större utsträckning återanvända de massor som redan finns lokalt inom byggprojekten och minska transporterna."

 
 
 
/